Friday, 28 July 2017

ABU HAMID AL-GHAZALI - SIRI 2Rentetan dari artikel yang lepas kita sambung mengembara pula menjejaki kisah seorang ulama' agung ini, bagaimana beliau mula memasuki lapangan masyarakat untuk berkongsi ilmu yang berharga yang dimilikinya kepada ummah...


     Sebagaimana yang kita dengar, al-Ghazali merupakan seorang tokoh yang terpandang pada zamannya dan seorang yang sangat popular di antara generasinya.  Al-Ghazali membuka majlis ilmu untuk mengajar dan menyebarkan pemikirannya dan pada ketika yang lain beliau menggunakan kesempatan yang ada untuk mengarang kitab.  Al-Ghazali sangat menekuni majlisnya sehinggalah beliau pergi ke Naisabur untuk mengikuti majlis Perdana Menteri Nidzamul Muluk.  Di sana al-Ghazali diterima dengan penghormatan yang cukup luar biasa dan darjat intelektualnya juga dipandang tinggi oleh Perdana Menteri. Sementara itu Perdana Menteri juga seorang yang sangat menghargai dan memberikan penghormatan yang sewajarnya kepada para Ulama dan orang-orang yang layak dihormati.  Dan kelayakan tokoh seperti itu ada pada Imam al-Ghazali yang memiliki analisis tajam dan pandangan yang luas, sehingga namanya mencuat masyhur. 


     Hal ini terjadi, selepas Imam al-Haramain meninggal pada tahun 478 H, al-Ghazali pergi menuju ke kem tentera untuk berjumpa dengan Perdana Menteri Nidzam al-Muluk. Ketika itu beliau berumur 28 tahun. Walaupun begitu, beliau telah terkenal dengan karakter yang berkarisma dan berpengaruh tinggi. Di dalam majlis tersebut, telah berkumpulnya para cendikiawan dan ulama yang tidak pernah sepi dari berdiskusi mengenai masalah fiqh serta lontaran berbagai gagasan cemerlang lainnya. Kemudian al-Ghazali pun terlibat dalam gelanggang perdebatan tersebut. Beliau mampu menampilkan berbagai macam argumentasi ilmiah beserta kecerdasan gagasannya, sehingga para ulama dan cendikiawan tersebut mengakui kehebatannya. Serta merta, mereka pun memberikan penghormatan yang tinggi  terhadapnya.


     Akhirnya, Perdana Menteri Nidzamul Muluk menugaskan al-Ghazali untuk pergi ke Baghdad dalam rangka mengajar di Akademi Nidzamiyah. Akademi Nidzamiyah merupakan pusat pengajian yang terkenal pada ketika itu. Al-Ghazali pun pergi ke sana, dan seluruh para siswa dan para Ulama di sana sangat mengkagumi beliau. Sejak saat itu, beliau menjadi Imam penduduk Iraq.      Beliau menuju ke sana pada tahun ke 484 H. pada umur beliau pada ketika itu ialah tiga puluh empat tahun.  Inilah al-Ghazali yang telah mencapai kedudukan tinggi, duniawi pun datang kepadanya dengan kerendahan dan tunduk, hartapun mengalir dengan lajunya.  Namanya juga semakin tersohor di pelusuk negeri.  Kedudukan yang tinggi itu menjadikan dirinya banyak didekati oleh para penguasa pada ketika itu.


     Dengan kemasyuran yang menggunung, Imam al-Ghazali sememangnya pada waktu itu sedang tenggelam dalam harta kekayaan, kedudukan dan ketenaran. Namun di hatinya mulai timbul pertentangan yang sengit sekali antara ajakan hawa nafsu duniawi dan ajakan menjauhi duniawi untuk kembali ke jalan akhirat.  Demikianlah pertentangan yang ada di dalam hati Imam al-Ghazali antara mengikuti hawa nafsu dan mengikuti panggilan kepada kehidupan akhirat itu selama enam bulan.  


     Hampir enam bulan lamanya al-Ghazali sentiasa dibingungkan antara tarikan syahwat dunia dengan tarikan akhirat , iaitu sejak awal Rejab 488H, sehingga masalahnya sampai pada batas pilihan, bahkan sampai terpaksa.  Di saat itu beliau tidak mampu lagi berbicara dan mengunyah makanan.  Keadaannya semakin parah dan badannya pun semakin lemah.  Akhirnya beliau bersandar kepada Allah swt. bagaikan orang dalam keadaan kritikal, memohon kepada-Nya agar memudahkan baginya untuk berpaling dari kehidupannya ini, maka Allah sebagai pengabul doa orang yang dalam kesempitan, mengabulkan permohonan ini.  Al-Ghazali meninggalkan kota Baghdad dan meninggalkan tugas mengajarnya di Madrasah Nidzamiyah Baghdad.  Beliau merantau di bumi  Allah dan menunaikan haji terlebih dahulu di Baitullah, kemudian berpindah-pindah mulai dari Damaskus, Yurussalem, dari kota ke kota dan kadang-kadang dari kampung ke gurun. 


      Al-Ghazali meninggalkan dunia manusia termasuk mengajar ilmu-ilmu syariat, ketika beliau melihat bahawa niatnya tidak ikhlas kepada Allah swt, tapi ianya hanyalah untuk mencari kedudukan dan pengaruh.  Beliau menyedarinya tatkala melakukan refleksi ke atas dirinya, dan analisanya yang jujur terhadap motivasi hidupnya, sehingga tidak tertipu lahirnya oleh batin dan gambarannya dari hakikat yang nyata.


            Dengan samar-samar al-Ghazali berusaha untuk keluar dari Baghdad. Beliau berpura-pura hendak pergi ke Mekkah, namun tujuan sebenarnya adalah Syam. Beliau berharap untuk mendapatkan Ma’rifat dan hatinya berhasrat kuat untuk mendapatkan Al-Fathu.  Iaitu yang dibuka kepada para wali dan orang-orang soleh yang terdahulu.  Ketika sampai di Syam beliau menetap disana selama dua tahun tanpa melakukan apapun selain ber’uzlah (mengasingkan diri) dan berkhalwat (menyepi), Ar Riyadhah wal Mujaahadah (bersungguh-sungguh dalam membersihkan jiwanya, mendidik akhlaknya, dan mensucikan hatinya dengan banyak berzikir kepada Allah Ta’ala). Sepanjang harinya beliau sentiada ber’iktikaf di menara masjid Jami’ Damaskus.  Di tempat itulah beliau mengurung dirinya.  Dari Syam beliau menuju ke Baitul Maqdis (Palestin).  Setiap hari beliau masuk ke dalam sakhrah.  Di tempat itu beliau banyak menyepi dan mengunci diri di dalamnya.  Kemudian beliau pergi ke Hijazz untuk menunaikan ibadah Haji dan menziarahi Makam Rasulullah saw.   


      Beliau meninggalkan kehidupan duniawi, kedudukan dan ketenaran yang telah memenuhi cakrawala, untuk terjun ke kehidupan zuhud dan sederhana, tekun bermujahadah.  Al-Ghazali melakukan uzlah kurang lebih 10 tahun meninggalkan manusia, termasuk dunia mereka yang penuh persaingan, bahkan sampai meninggalkan mengajar ilmu syariat, kerana dirasa niatnya kurang ikhlas untuk Allah swt.  Setelah itu, al-Ghazali yang telah memutuskan hubungannya dengan berbagai kesibukan dan keterikatan mula berfikir untuk kembali dan menyambung tugas dakwah dan gerakan untuk menghidupkan agama. 


     Al-Ghazali kemudian keluar dari uzlahnya setelah melewati kebimbangan dan pemikiran yang cukup panjang, bermusyawarah dengan para ahli pemilik mata hati dan jiwa.  Semuanya menganjurkan agar beliau meninggalkan tempat ibadatnya dan kembali untuk mengajar serta memberi manfaat kepada manusia dalam keadaan menyeru pada ilmu yang dapat menjauhkan dari kedudukan.


              
Rujukan :

Dr. Yusuf al-Qardhawi. (1988). ( Al –Imam al-Ghazali baina Madihi wa Naqidihi / Pro Kontra Pemikiran al-Ghazali  )

Dr Abdul halim Mahmud. (TTH). Hal Ihwal Tasawuf Analisa Tentang Al-Munqidz Minadhalal (Penyelamat Dari Kesesatan) Oleh al-Ghazali

Ali Muhammad Ash-Shallabi. (2015). ( Al-Imam Al-Ghazali wa jududuhu fi al- ishlah wa at-tajdid al-‘alimul kabir wal murobbi asy-Syahir Asy-Syaikh ‘Abdul Qadir Jailaniy ) 

Ali Muhammad Ash-Shallabi. (2015). ( Al-Imam Al-Ghazali wa jududuhu fi al- ishlah wa at-tajdid al-‘alimul kabir wal murobbi asy-Syahir Asy-Syaikh ‘Abdul Qadir Jailaniy )

Wednesday, 26 July 2017

Abu Hamid Al-Ghazali Siri 1BIOGRAFI RINGKAS

Penulis kitab Ihya’ Ulumuddin yaang sangat terkenal sehingga abad ini ialah dikenali sebagai Abu Hamid Muhammad, dikenali juga sebagai al-Ghazali.  Beliau dilahirkan pada tahun 450H bersamaan 1058M, di sebuah perkampungan di Tus di wilayah Khurasan di Persia.               

      Nama lengkap al-Ghazali adalah Abu Hamid, Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Ghazzali al-Tusi dan dirujuk dengan beberapa gelaran seperti Hujjat al-Islam (the proof of Islam) dan Zayn al-Din (The Ornament of Religion).  Al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450H./1058M. di Tabaran, iaitu sebuah kota di daerah Tus yang terletak dalam negeri Khurasan.  Tabaran adalah salah satu dari dua kota utama dalam daerah Tus selain Nawqan.  Dalam dua kota ini terdapat lebih 1000 buah kampung.  Tus pula adalah sebuah daerah yang terletak di Timur Laut Empayar Parsi lama berdekatan dengan Meshhed di Khurasan. Daerah ini adalah sebuah bandar yang agak luas, terbina kemas, dan berpenduduk padat.  Ia terkenal kerana adanya air yang mengalir, pokok-pokok dan endapan logam yang terletak di kawasan banjaran pergunungan.  Selain itu, ia juga terkenal kerana daerah ini menjadi tempat kelahiran beberapa orang tokoh terkenal seperti Abu Ali al-Hasan ibn Ishaq yang lebih terkenal dengan gelaran Nizam al-Mulk.  Ia adalah salah satu daripada dua bandar termasyhur di Khurasan selain Naysabur.               

      Sesetengah penulis mencatatkan nama beliau sebagai al-Ghazzali (double z) yang dikaitkan dengan pekerjaan bapanya sebagai pemintal benang bulu.  Manakala ramai pula yang menyebutnya al-Ghazali (satu z) sempena nama kampung kelahirannya iaitu Ghazalah.  Beliau sering dirujuk dengan beberapa gelaran seperti Hujjah al-Islam (The Proof of Islam), Zayn al-Din (The Ornament of Religion) dan al-Nasyaburi

      Al-Ghazali adalah tokoh pemikir Islam dan sekaligus tokoh pemikir kemanusiaan secara umum.  Beliau juga salah seorang yang berotak cemerlang yang memiliki berbagai keunggulan dan jasa dalam pelbagai aspek.  Salah seorang yang menjadi ensiklopedia di zamannya yang menguasai seluruh ilmu syariat kecuali ilmu hadis yang diakuinya sebagai ilmu yang tidak dikuasainya secara mendalam.  Ilmu pengetahuan yang dikuasainya mencakupi Fiqh, Usul, Ilmu Kalam, Mantiq, Filsafat, Tasawuf, Akhlak dan sebagainya.  Al-Ghazali juga telah banyak menyusun buku tentang semua bidang tersebut.

     Al-Ghazali berasal daripada keluarga yang berkedudukan sederhana dalam masyarakat yang menenkankan aspek penghayatan ajaran Islam dalam melayari bahtera kehidupan mereka. Ayahnya bekerja sebagai penenun bulu binatang untuk dibuat pakaian yang kemudiannya dijual di kedai-kedai di kota Tus, Khurasan.  Dia merupakan seorang lelaki yang soleh, ahli tasawuf yang tidak makan melainkan daripada hasil kerja sendiri yang diusahakannya.  Ini kerana dia sentiasa takut akan balasan buruk daripada Allah s.w.t.

     Al-Ghazali menjalani kehidupan berkeluarga sebagaimana juga orang lain, namun tidak banyak catatan sejarawan yang menceritakan tentang urusan kehidupan kekeluargaannya.  Apa yang dapat diketahui berhubung dengannya ialah beliau telah berkahwin sebelum umurnya mencecah 20 tahun dan dikurniakan empat orang anak, tiga perempuan dan seorang lelaki. Gelaran “Abu Hamid” yang terdapat di pangkal namanya adalah sempena nama anak lelaki tuggalnya, “Hamid” yang telah meninggal dunia ketika masih kecil.PENDIDIKAN AL-GHAZALI

Berdasarkan sumber-sumber sejarah, ayah al-Ghazali mewasiatkan kedua-dua orang anaknya itu iaitu Ahmad dan Muhammad kepada seorang sufi.  Pada masa sakitnya beliau berpesan kepada seorang sufi supaya diasuh dan dididik dengan menggunakan harta peninggalannya sebagai bekal untuk kedua-dua orang anaknya itu.

    Semasa kecil al-Ghazali telah belajar di kampungnya sendiri iaitu di Tus dengan seorang guru bernama Ahmad bin Muhammad Abu Hamid al-Razkani.  Aspek pelajaran yang diikuti di peringkat ini adalah sama dengan anak-anak yang sebaya dengannya.  Kurikulum menekankan aspek menghafal al-Quran, mempelajari asas-asas membaca dan menulis diikuti oleh pelajaran tatabahasa Arab dan nahu, matematik, fikah dan lain-lain.  Ayah beliau seorang yang mencintai ilmu.  Malangnya keadaan hidup tidak mengizinkan beliau untuk mempelajari ilmu lalu beliau hanya menggantungkan harapan agar kedua-dua anaknya mendapat peluang untuk belajar dan menjadi seorang alim.  Ayah beliau telah meninggal dunia dalam usia yang masih muda dan meninggalkan kedua-dua anaknya al-Ghazali dan adiknya di bawah jagaan seorang sahabat ayahnya.  Dengan harta peninggalan ayahnya yang sedikit itu, kedua-dua orang adik-beradik ini telah mendapat peluang untuk menerima pelajaran asas secara tradisional.

     Oleh sebab kehabisan wang, kedua-dua beradik itu telah dinasihatkan supaya menyambung pelajaran ke salah sebuah sekolah yang ada pada ketika itu.  Kedua-duanya diberi pelajaran serta perbelanjaan sara hidup secara percuma. Semasa di Jurjan al-Ghazali telah berguru dengan Syaikh Ismail bin Saadah al-Ismail (meninggal dunia pada 487H bersamaan 1084M).  Beliau telah membuat catatan apa yang dipelajari berhubung dengan fikah mazhab Syafi’i daripada guru tanpa menghafal.  Tempoh pengajiannya di sana selama lima tahun.  Pada than 470H beliau pulang ke kampungnya di sana selama lima tahun.   Pada tahun 470H beliau pulang ke kampungnya dan tinggal di sana selama tiga tahun.  Setelah beliau mengalami satu peristiwa di mana segala bekalan dan buku-buku telah dirampas oleh perompak-perompak semasa beliau dalam perjalanan pulang ke rumah telah mengubah ciri pembelajaran daripada bentuk membuat catatan kepada hafalan yang mana beliau telah menghafal buku-buku catatan keseluruhannya.

     Dengan tindakan dan perubahan yang dibuat telah menjadikan beliau pakar dalam pelbagai bidang ilmu yang diikuti sehingga para pengkaji telah menyifatkan beliau sebagai ensiklopedia zaman itu.  Dari sudut lain pula, perubahan yang dibuat itu menunjukkan beliau adalah seorang yang benar-benar peka dengan apa yang dialami serta mengambil tindakan segera bagi menyelamatkan diri daripada menghadapi keadaan yang boleh merosakkan dirinya.  Kepekaan itu kelihatan sama dalam konteks tindakan dan sumbangannya menyelamatkan masyarakat.

     Setelah menamatkan pelajaran fikah di Tus dan Jurjan, al-Ghazali berpindah ke Naisabur yang terletak 49 batu ke barat daerah Tus.  Ketika itu umur beliau 23 tahun iaitu pada tahun 437H. Di sini beliau berguru dengan Imam al-Haramain al-Juwaini dalam pelbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu mantik, ilmu falsafah dan fikah mazhab Syafi’i.  Al-Ghazali adalah seorang murid Imam al Juwaini yang paling pintar dan kuat berusaha serta suka menyelidik dan mengkaji sehingga guru itu menyifatkan beliau sebagai “lautan yang melimpah”.  Dengan Imam besar ini al-Ghazali mendalami ilmu fikah lebih mendalam lagi.  RUJUKAN :
Abdul Salam Yussof. (2005). ‘ Pujian dan Kritikan Terhadap Imam Al-Ghazali ’           
Ali Muhammad Ash-Shallabi. (2015). ( Al-Imam Al-Ghazali wa jududuhu fi al- ishlah wa at-tajdid al-‘alimul kabir wal murobbi asy-Syahir Asy-Syaikh ‘Abdul Qadir Jailaniy ) 
Mohd Farid Al-Rifai. (1936). Al-Ghazali. Kahirah : Cetakan Esai Halab

Mohd Fauzi bin Hamat. (2005). Ketokohan Al-Ghazzali Dalam Bidang Logik

Dr. Yusuf al-Qardhawi. (1988). ( Al –Imam al-Ghazali baina Madihi wa Naqidihi / Pro Kontra Pemikiran al-Ghazali  )

Thursday, 26 May 2016

Sekilas mengenai Sekularisme

Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera.. sedikit perkongsian mengenai sekularisme... 


Sekularisme berasal dari perkataan sekular dan bahasa Latin 'saeculum' bermaksud era ini atau masa kini dan konsepnya merujuk pada kondisi dunia dalam era atau waktu tertentu. Sekular berkaitan dengan keduniaan dan sekularisme pula bermaksud suatu fahaman yang menolak nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial manusia.

Sekularisme adalah fahaman yang memutuskan hubungan antara agama dan dunia. Antara dunia dan akhirat mestilah dibatasi dengan suatu garis pemisah yang tajam, masing-masing mestilah berada dalam lingkarannya, dan tidak boleh memasuki lingkaran yang lain.


Sekularisme Menurut Perspektif Islam dan Barat


  • Sekularisme Positif Barat
Bermaksud orang barat memutuskan hubungan antara agama dan kebudayaan seteruusnya hanya memusatkan perhatian dengan kegiatan dalam bidang kebudayaan dengan menumpukan sepenuh kehidupan mereka dengan hal keduniaan semata-mata. George Holyake dalam English Secularisme yang diterbitkan pada tahun 1896 menerangkan sekularisme sebagai aturan peraturan berkaitan dengan kehidupan berdasarkan tiga perinsip penting iaitu :- 
  1. Sains adalah panduan hidup bagi manusia
  2. Memperbaiki kehidupan dengan cara kebendaan
  3. Matlamat menghalalkan cara (Moral Machiavellisme)

  • Sekularisme Negatif Islam
Bermaksud umat Islam memusatkan perhatian dan kegiatan harian sepenuhnya dalam bidang agama dengan mengabaikan kehidupan dunia. Ianya dianggap negatif disebabkan Islam terlalu mementingkan kehidupan akhirat sedangkan kehidupan di dunia juga merupakan jalan untuk mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat.

  • Fahaman Sekularisme Mempengaruhi umat Islam dalam aspek berikut :


  1. Aspek Agama
Dalam aspek agama, fahaman sekularisme telah memberi kesan dengan membawa fahaman pluralisme agama iaitu harus membebaskan rakyat mengamalkan apa-apa agama dan memandang bahawa semua agama adalah sama dan memiliki kedudukan yang sama. Islam tidak pernah memaksa orang bukan Islam untuk memeluk agama Islam.

      2. Aspek Akidah

Matlamat  akhir sekularisme ialah manusia tidak bertuhan. Sekularisme menumpukan sepenuhnya ehidupan mereka kepada dunia dan mengabaikan tentang fitrah semula jadi manusia yang perlu pada agama. Pada ketika itu, manusia yang menganut agama Islam bukan lagi menganut agama Islam sepenuhnya, malah penganut agama Islam pada ketika itu umpama menganut fahaman atheis dan menanti saat kehancuran kerana manusia pada ketika itu tidak mempunyai nilaian atau ukuran yang dipegang kecuali berpegang kepada akal semata-mata. 

     3. Aspek Sosial

Sekularisme merupakan fahaman yang menghalalkan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Hal ini telah menyebabkan berlakunya kepincangan dan runtuhnya moral serta akhlak remaja khususnya remaja Islam. Selain itu, perubaha watak seseorang individu dari kehidupan beragama kepada kehidupan mengikut hawa nafsu dan akal semata-mata.


     4. Aspek Ekonomi

Aktiviti ekonomi golongan sekular berteraskan mencari keuntungan semata-mata tanpa mengutamakan nilai wahyu  dan menindas orang yang lemah. Contohnya amalan riba. Amalan riba merupakan amalan yang akan membantut pembangunan ekonomi dan dalamnya terdapat unsur penipuan dan kepentingan peribadi. 

     5. Aspek Pendidikan

Di dalam pengaruh sekularisme terhadap pendidikan, golongan sekular telah menanamkan fahaman bahawa ilmu pengetahuan hanya diperoleh daripada akal manusia bukan dari agama. Mereka juga mengatakan bahawa ilmu pengetahuan itu adalah bersifat bebas nilai. Pendirian ini dipegang oleh mereka kerana mereka berpendapat ilmu seharusnya terpisah daripada nilai moral dan agama.


Rujukan :
Sedikit Tentang Kecanggihan Islam (Jaafar Omar Banafie)
Manusia dan Islam Jilid 3 (Dr.Haron Din)
Islam suatu Kepastian (Hammudah Abdalati)
Dilema Kaum Muslimin (Muhammad An Naquib Al Attas)

Thursday, 19 February 2015

Kehidupan ini....

Kehidupan yang kita lalui pada hari ini hanyalah sebuah persinggahan...
Persinggahan yang sangat sebentar...
Sebentar itu jika diformulakan, panjangnya seperti seharian.....
dan dengan seharian itu...ianya amat berharga jika kita sedar untuk menghargainya....

Sering kali kehidupan ini...
kita ibaratkan seperti roda yang berputar-putar....
ada yang laju...ada juga yang perlahan pusingannya...
sering kali ke bawah....kerap kali juga di atas....
begitulah hakikatnya kehidupan... 
penuh mehnah dan tribulasi perjuangan...

Di persinggahan ini...
kita ibarat sebuah BAHTERA....
Yang seringkali dilambung OMBAK meninggi...
Kemudian Dihempas pula teroleng-oleng di lautan bergelora... 

Di kehidupan ini....
Kita sering diajar...tentang AQIDAH....
belajar hidup dengan SYARIAT ISLAMIYAH...
juga belayar pada Lautan HIKMAH....
ditemani dengan semangat HIMMAH...
agar nanti kita temui JANNAH.... 

INSYAALLAH.... 

# Membelai jiwa yang tandus dan kontang... 

Monday, 19 January 2015

Teks MC Program Sentuhan Ramadhan

Assalamualaikum semua...

Kali ini saya ingin berkongsi mengenai contoh teks pengacara majlis yang saya olah dan guna untuk program-program yang saya kendalikan di kampus... Teks ini saya susun semasa mngendalikan program Kolej Kediaman Kampus semasa Ramadan yang lalu... intipati dalam teks ini kebnyakannya saya ambil daripada internet kemudian saya menyusun semula dalam susunan yang saya mahu... semoga ianya bermanfaat untuk kita semua... siru a'la barokatillah... 
TEKS MC PROGRAM SEINDAH SENTUHAN RAMADHAN

A
Para Hadirin sekalian, Majlis akan dimulakan sebentar lagi, sukacita sekiranya para hadirin dapat mengambil tempat duduk masing-masing.

B
Majlis memohon kerjasama dari tuan2 puan2 serta hadirin sekalian dapat mematikan telefon bimbit atau tukarkan ke mod senyap sepanjang majlis berlangsung agar tidak mengganggu majlis. Kejasama kalian amatlah kami hargai. Terima kasih.

A
B
Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dr pulau mutiara,
Pemanis Kata selamat datang, Awal bismillah pembuka bicara

B
Yang Dihormati Barisan Panel Hakim Yang Arif lagi bijaksana, Barisan Ahli Jawatankuasa Program Seindah Sentuhanmu Ramdhan, Yang Diraikan Para peserta seterusnya Hadhirin Hadhirat sekalian…
Assalamualaikum warohmatullahiwabarokatuh

A
Alhamdulillah, setinggi – tinggi ucapan kesyukuran kita panjatkan ke hadrat ilahi kerana dengan limpah rahmat dan izin serta kasihNya, pada malam yang penuh barokah ini kita dapat melaksanakan Majlis yang penuh bermanfaat iaitu Majlis Pertandingan Tilawah Al-Quran dalam program Seindah Sentuhanmu Ramadhan yang telah dianjurkan oleh Maklis Kolej Kediaman Unisza 2013. Bagi pihak jawatankuasa pengelola, Majlis mengalu-alukan kehadiran para Juri, peserta dan hadirin – hadirat sekalian.

Bagi memula dan memuliakan Majlis, marilah sama2 kita menadah  tangan bermunajat, memohon berkat agar segala urusan kita mendapat rahmat… Oleh itu, sama2lah kita membaca umul furqan al fatihah.

B
Hadirin hadirat sekalian.. Bak kata pepatah melayu..Tak kenal maka x cinta.. sudah kenal!.. kata juri… tolonglah jangan tergila-gila.. oleh itu molek kiranya kami memperkenalkan Juri Kita Yang pertama Yang akan mengadili bahagian Tarannum iaitu orangnya datang dari setiu Terengganu, sudah merangkul banyak kejuaraan di pentas al quran di usia muda…termasuklah Johan MTQ skolah pd tahun 2006 n 2008, Johan MTQ Negeri Peringkat Dewasa2010 n 2011, juga merupakan Johan MTQ peringkat IPT Asean pd tahun 2011, Muncul Johan MTQ peringkat IPT terbuka 2012, dan yang terbaru Muncul Johan MTQ Peladang Peringkat Negeri Terengganu 2013..
Beliau Ialah Saudari Nor Hidayah binti abd Rahman yang juga merupakan pelajar tahun 2 fakulty Reka Bentuk dan perindustrian Unisza.

A
Juri kita yang kedua pula ialah.. Beliau Seorang Hafizah yang dilahirkan di ITQAN , negeri 9 cawangan Darul Quran dalam jurusan DIplomA Tahfiz Al-Quraan wal Qiraat.. berasal dari negeri Nun jauh di hujung sana iaitu Negeri Sembilan Darul Khusus dan sekarang tengah Menyambung Ijazah Sarjana Muda Dakwah di Unisza..

B
Hadirin Hadirat Yang dihormati

    Tak Molek, jika ada Alu tiada lesungnya..
Tak berguna jika ada Dayung, Tiada Perahunya…
    Tak lengkaplah Majlis kita jika hanya ada pengacara…
Tapi tiada pesertanya..

Oleh itu bagi memeriahkan majlis kita …majlis dengan segala hormatnya menjemput peserta pertama iaitu…

Bila peserta habis baca
Terima kasih diucapkan kepada saudari ………………………………………………….. atas bacaannya sebentar tadi.. seterusnya majlis menjemput peserta yang ke- ……………………………….


Selepas tamat semua peserta ,, bagi ruang dan peluang untuk Juri memberi komentar
B
Kini , tibalah kita ke acara yang dinanti nantikan iaitu pengumuman keputusan dan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan Yang Berusaha ………………………………………………………………………….. diiringi oleh …………………………………………………………… untuk menyampaikan amanah kepada para pemenang..

(umum pemenang)

A
Seterusnya dijemput kepada Juri kita Yang pertama Cik Nor Hidayah Abdul Rahman untuk menerima sedikit cendrahati  dari pihak penganjur..

Seterusnya dipersilakan pula Cik Nurul Hidayah Abdul Rahman untuk menerima cendrahati kenang-kenangan dari pengajur..

Jutaan terima kasih diucapkan kepada para juri kita..

Seterusnya..
b
Dengan berakhirnya upacara penyampain hadiah sebentar tadi, maka majlis kita sudah sampai ke penghujungnya. Tahniah dan Syabas diucapkan kepada Para Pemenang dan Peserta yang bertanding… Yang menang diharapkan terus berpanjangan..yang masih belum menang..jangan risau masih banyak peluang dan ruang untuk anda semua di luar sana..

A
Hadhirin Hadhirat sekalian

Pantun :  Gugur menguning buah Kuini,
                 Menghijau pohon subur dibaja,
                 Majlis kita berakhir di sini,
                Salah dan silap mohon dilupakan saja,..

B
Sambung : Segala Kelemahan harap dimaafi,
                     Segala kerjasama sangat dihargai,
                     Terima kasih sekalung budi,
                     Kenangan nan indah simpanlah di hati,
                     Semoga kita berjumpa lagi…
Kami bagi pihak Ahli Jawatankuasa Program merakamkan ucapan Terima Kasih kepada semua pihak yang memberikan kerjasama dalam menjayakan program ini. Akhir kata daripada kami.. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.


#Kata Guru...Ilmu yang ada perlu dikongsi...biar tersebar di seluruh Negeri... barulah hidup kita semua diberkati ilahi.... insyaALLAH ^_______^

Berkongsi Rasa..

Assalamualaikum dan salam sejahtera...
untuk anda kesemuanya... 

Di tahun baru ini...insyaALLAH saya juga mempunyai azam baru yang ingin berkongsi dengan anda semua... insyaALLAH mulai saat ini saya akan mengupdate serba sedikit beberapa teks yang saya persembahkan baik dalam bidang pengacara majlis, pidato, mahupun acara-acara yang sama waktu dengannya...yang saya rasa bermanfaat insyaALLAH saya suka untuk berkongsi bersama... 

Sebagai permulaanya...saya suka untuk berkongsi suatu teks yang saya baca di suatu majlis yang sangat hebat suasananya.. iaitu mengenai perutusan Untuk Gaza... Teks asalnya ditulis oleh murobbiah saya dan kemudian saya mengolahnya semula...dan untuk tapisan ketiganya saya mengolahnya kembali untuk dilontar ke sini..bagi tujuan supaya ia beroleh manfaat dan kesedaran bersama insyaALLAH... 


BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.....

YAB --------------------------- 
YB HJh ----------------------
Saff kepimpinan -------------------- 
Dif Kehormat,  Para ----------- dan ---------------sekelian,


Saya berdiri di sini hari ini sebagai mewakili ------------------------   dan semua ------------ dalam ----------------- ini bagi menyatakan simpati dan sokongan terhadap saudara kita di Gaza.

Kesengsaraan dan derita yang di pikul oleh saudara kita hanya dapat kita bantu melalui kata-kata,melaui doa,  dan sedikit bantuan kewangan yang kita kutip sebentar tadi.

Hadirin hadirat sekalian..

Kesengsaraan dan penderitaan yang di tanggung oleh saudara kita terlalu perit dan pedih,  tidak dapat lagi di nukilkan dengan ayat dan kata.  Cukuplah gambar yang berbicara. Cukuplah gambar yang banyak tersebar di media maya  yang menujukkan riak ketakutan , riak derita, riak duka nestapa  yang terbeban selama 50 tahun lamanya.

Begitulah kekejaman yang berlaku di depan mata kita,  di saat manusia mencapai kehidupan yang serba canggih di abad ini, di saat negara negara  dalam dunia  mengecapi kemerdekaan,     kita  di takdirkan menyaksi pembunuhan saudara saudara kita di Gaza.

Kekejaman rejim zionis dan sekutunya amerika syarikat mengatasi kekejaman yang pernah berlaku dalam sejarah manusia. Israel yang begitu angkuh, mganggap mereka umat terpilih, padahal hakikatnya...mereka hanyalah sebagai manusia yang hina, malah lebih hina dari segala binatang yang ada di dunia.  Keanggkuhan mereka adalah  kerana di sokong oleh Amerika syarikat dan sekutunya .Buktinya sebanyak  3 billion peralatan tentera dan senjata telah di bekalkan oleh Amerika Syarikat kepada Negara haram Israel. 

 Kekejaman ini  kita kutuk kerana mereka telah membunuh saudara kita yg tidak berdosa yang mana negaranya dirampas oleh penzalim dunia,tidak cukup dgn itu mereka menekan lagi dgn membuat sekatan2 ekonomi dan pelbagai sekatan lain yg tidak berasas bagi sebuah negara. Oleh krn itu,..saudara-saudara kita di sana hidup berselimutkan ketakutan,dihujani dengan runtuhan bangunan, bermandikan darah orang awam, hidup penuh kesengsaraan!..malah  pergerakan mereka disekat dan ditekan bertubi-tubi , tidak ada jalan untuk keluar negara, tidak ada lapangan terbang utk terbang di langit terbuka, tidak ada pelabuhan untuk melabuhkan sauh diseberang lautan sana, bahkan sekeliling mereka adalah pagar besi yang dibina yang memenjarakan kehidupan mereka semua. Inilah penjara terbuka yang paling padat di dunia, di isi oleh 4700   manusia dalam satu kilometer persegi.

Tuan2 Hadirin hadirat sekalian!

Setiap hari...di segenap tempat yang ada...tatkala mereka berada atau bersembunyi di atas bangunan, di bawah jambatan, di dalam rumah, di masjid awam semuanya tidak selamat waima di tanah perkuburan sekalipun ia tidak memberi jaminan keamanan...Lalu Kemana mereka akan pergi? sudah Tiada tempat untuk mereka berlindung lagi.  Setiap hari..  kanak kanak dan wanita mati dan cedera akibat ditembak oleh penjajah yang hina!. Setiap hari..bilangan syuhada’ pasti bertambah melimpah!. Setiap hari.. darah org awam mengalir deras di jalanan dan dibalik runtuhan. Setiap hari cebisan mayat di kutip dan di ratapi pemergian...

Sedarkah kita?

Kesengsaraan Gaza... tangisan mrk seperti tiada yang mendengar. Jeritan mrk hilang dalam angin yang berlalu pergi.  Tiada bahu untuk mrk merehatkan derita.  Airmata mrk , tiada yang akan mengesat hiba... bahkan airmata mrk sudah kering akibat lamanya.    Negara Islam hanya menonton tanpa empathy! Saudara saudara Arab pula  diam seribu bahasa...sepi tanpa kata .  Umat Islam hanya  menonton. PBB dan institusi yang kononya berasaskan kemanusiaan  semuanya buta pekak dan tuli!.   Seolah olah Gaza keseorangan dlm kegelapan.

Namun di luar sana masih ada kemanusiaan. Turkey telah menghulur bantuan. Hanya negara Amerika selatan  seperti Brazil, Argentina, Uruguay, Venezuela  lantang mengutuk kekejaman Israel.  Syabas kepada Brazsil, Equador, Chili dan Peru yang menarik balik duta mereka dari negara haram Israel. Bolivia dan Venezuela memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.  Banyak NGO kemanusiaan  yang masih bersama mu, wahai Gaza.  Ummat yang mencintai Allah dan Rasul bersama mu, mendoakan kemenangan mu. Dan  Kami di sini bersama mu.  

Bersabarlah  wahai Gaza....Allah bersama mu. Dan  Allah pasti akan memenangkan mu.

Tuan-tuan sekelian,

Apakah kita hanya berkata?  Mari kita bertindak sama!.  Hulurkan bantuan kewangan kepada Gaza. Doakan kemenganan Al Qassam dalam doa mu.  Dan teruskan BOIKOT .    BOIKOT syarikat syarikat yang terus terang menyokong Israel...boikot ....itulah sedikit yang kita bisa lakukan untuk saudara saudara kita di Gaza.

Ya Allah hancur leburkan kumpulan Yahudi Zionist dan Amerika laknatullah
Ya Allah   Kacau bilaukan persatuan mereka
Ya Allah   Goncangkan  pendirian mereka
Ya Allah   Lepaskan anjing suruhan Mu  ke atas mereka
Ya Allah, Ya Jabbar, Ya Muntaqiim
Tewaskanlah musuh Mu Yahudi zionist laknatullah
Dan berikan kemenangan ke atas saudara kami di Gaza.
Takbir!!!3X
Walillah hil hamd.#Mari sama2 kita berdoa akan kemenangan saudara kita di sana...
Bukankah Doa itu Senjata Mukmin... Jadi mari kita gunakan ia sebaik-baiknya..

Friday, 16 January 2015

Mari bercerita Soal Cinta...

Soal C.I.N.T.A...

Ahhh..... inilah yang menjadi bualan di awal dewasa....

Seringkali juga aq ditanya mengapa aq belum berpunya...
sudah ada mengapa tak mahu pula...
sudah mahu...kenapa x jadi juga....
penuh persoalan di minda mereka... hahaha

Teman-teman....
ingin ku coretkan perbualanku dan teman-temanku tentang persisnya apa cinta aku...

2014 adalah tahun yang sangat bermakna...tahun itu jugalah aku berjaya grad Diploma, tahun itu jugalah sekali lagi aq berjaya melangkah ke peringkat Sarjana Muda.. dan Tahun itu jugalah karier seni komunikasiku bermula...sebab itulah tahun itu sangat bermakna... Dan tahun itulah banyak juga ceritaku mengenai C.I.N.T.A...

Seringkali juga teman2 datang bertanya tentang apa yang aq mahu sbnrnya.. :-

Teman2 bukan aku memilih...tapi ingin kutegaskan selayaknya Kita memilih...

Memilih yang bagaimana ??...

1- pilihlah lelaki yang mempunyai wawasan dan matlamat hidup yang tinggi... kerna hidup ini bukan untuk sampai ke hujung nyawa sahaja..bahkan untuk bekalan hidup menuju ke syurga-NYA...

2- Pilihlah lelaki yang mempunyai "karakter Seorang ayah"...kerana pembinaan baitul muslim itu bukan hanya untuk memenuhi fitrah kemanusiaaan tapi juga untuk membina keluarga yang ummatik untuk agama dan juga Ummah..

3- Pilihlah seseorang yang kita serasi dengannya...serasi x semestinya sama... serasi itu menerima apa adanya..melengkapi apa yang kurang.....toleransi sesama pasangan...


itulah secara ringkasnya...nak detail?? haaaaah...perlukan 3 artikel lagi utk siapkannya...hehe

Tapi secara ringkasnya...Hasrat berbaitul Muslim bukanlah untuk sekadar memnuhi fitrah insani..bahkan ianya lebih pada itu...ianya lebih kepada pembinaan keluarga untuk ummah.....sbb itulah ianya perlu garapan yang berkesan antara suami dan isteri...sbb itulah sy tidak pernah bersetuju dengan pandangan sesetengah orang jika mahu pandai agama nikahilah pak ostad atau ostazah... Tuan2..cik2 semua...x menyempatnya kita nk fokus 100% hal2 tu semua lepas kawen..pokoknya hal2 basic tersebut perlu disettlekan sebelum kawen lagi... untuk capai misi yang seterusnya iaitu mendidik anak2 dengan biah yang sewajarnya....

wallahua'lam...